#stoppaskräpet är uppdelad i tre delar: Kunskap, Aktivitet och Kreativitet. Tanken är att tävlingen enkelt ska kunna integreras i den vanliga undervisningen och kopplas till läroplanen. Varje klass får i uppgift att genomföra ett utbildningsupplägg om nedskräpning som innehåller fakta, skräpmätning, samt uppdraget att sprida kunskapen vidare.

Läs mer om de tre delarna och de olika momenten nedanför!

1.KUNSKAP

Utbildning är en central del i #stoppaskräpet. Den kunskap som eleverna tillgodogör sig sprids ofta vidare till föräldrar, syskon och släktingar och bidrar på så sätt till ett ännu bättre miljömedvetande. Det är också genom utbildning som man får den kunskap som behövs för att bli handlingskompetent.

 

 

MOMENT 1: Upptäck skräpet

Koppling till läroplanen (länk till pdf)

 1. Ladda ner appen ”Skräplabbet”. Finns där appar finns.

 1. Låt eleverna börja med att spela något av spelen ”Marine Madness” eller ”Optimist för havet”.

 

 1. Diskutera med eleverna:
 • Vad känner de efter att ha spelat spelen?
 • Vad vet de om skräp i havet?
 1. I Skräplabbets app finns även flera filmer, de ligger även här:
  1. Hur mycket skräp finns i havet? 
  2. Försvinner plasten någonsin från havet?
  3. Hur farligt är skräpet för djur?

 

 1. Sammanfatta vad ni lärt er genom att diskutera:
  • Vad vet ni nu om marin nedskräpning?
  • Vad får nedskräpningen för konsekvenser?
  • Vad kan man göra åt problemet?
  • Vem kan lösa problemet?
 2. Avsluta kunskapsdelen med att göra testet här! 

 

2.AKTIVITET

I många kommuner görs varje år skräpmätningar i olika miljöer för att se hur stort problemet med nedskräpning är. Håll Sverige Rent har tillsammans med statistiker utarbetat en standardiserad metod för olika miljöer för att säkerställa att mätningarna ska vara jämförbara från år till år men också mellan olika kommuner. För att ta reda på hur stort problemet med nedskräpning är i er omgivning ska ni precis som proffsen göra en skräpmätning.

MOMENT 2: Undersök skräpet

Koppling till läroplanen (länk till pdf)

 1. Börja med att se filmen: Var kommer skräpet ifrån? 
 2. Gå igenom hur det går till att genomföra en skräpmätning.

Instruktion (länk till pdf)

Protokoll (länk till pdf)

Dokument att rapportera Här!

3.KREATIVITET

Dags att agera. När man sitter på viktig kunskap är det också viktigt att kunna dela med sig av den och använda sin kunskap för att påverka. Nudging är ett sätt att genom små ”knuffar” få människor att göra rätt. Det finns många olika exempel på hur man kan påverka människor och deras beteende. Nu är det dags att fundera på vad ni kan göra för att sprida ert budskap

 

Moment 3: Dags att agera

 1. Börja med att se filmerna:
  1. Hur kan du göra skillnad? 
  2. Hur kan vi stoppa nedskräpningen? 
 1. Diskutera: Hur kan klassen tillsammans agera för att minska nedskräpningen?

 

 1. Spela in en film: Genomför er idé på filmen eller berätta om er idé. Filmen får vara max 3 min lång. Glöm inte att ha med en skylt som visar er klassbeteckning och vilken skola ni går på. Tänk också på att alla som är med på filmen måste ha gett sitt godkännande för publicering.

 

 1. Publicera filmen på ert klasskonto på Instagram. Om ni inte har något så kontaktar ni oss på skraplabbet@hsr.se
 2. Tagga inlägget på Instagram ned #stoppaskräpet