STOPPA SKRÄPET är en tävling för barn i årskurs 3 till 6 i Västra Götaland som anordnas av Håll Sverige Rent i samarbete med Concordia Maritime AB.

STOPPA SKRÄPET är uppdelad i tre deltävlingar: utbildning, skräpplockning och kreativitet. Tanken är att lärare ska kunna integrera STOPPA SKRÄPET i sin undervisning.

Den vinnande klassen vinner ett besök av Skräpplabbet som hela skolan kan ta del av under en heldag samt biljetter till sin egen klass för en resa till Danmark över en dag med ett besök på badlandet The Reef!

 Du kan läsa mer om tävlingen och de olika delarna här nedan.

UPPTÄCK

Utbildning är en central del i STOPPA SKRÄPET. Den kunskap som barnen tillgodogör sig sprids ofta vidare till föräldrar, syskon och släktningar och bidrar på så sätt till ett ännu bättre miljömedvetande.

Varje klass får i uppgift att genomföra ett utbildningsupplägg om nedskräpning som innehåller fakta, konkret skräpplockning, samt uppdraget att sprida kunskapen.

 

MOMENT 1

Ladda ner appen Skräplabbet (finns där appar finns)

Låt eleverna spela spelet ”Marine Madness” eller ”Optimist för havet” samt ta vårat litter quizz här på sidan.

Diskutera:

  • Hur känner de efter att ha spelat det?
  • Vad vet de om skräp i havet?

Visa filmerna:

  1. Hur mycket skräp finns i havet?
  2. Försvinner plasten från havet?
  3. Hur farligt är skräpet för djur?

 

Sammanfatta vad ni nu vet om skräp i havet.

Låt eleverna diskutera vad de tänker och tycker om nedskräpning.

UNDERSÖK

MOMENT 2

Visa filmen:

  1. Var kommer skräpet ifrån?

 

Dela in klassen i grupper om två elever. Kom överens om en plats där ni vill undersöka hur mycket skräp det finns. Ytan bör vara så stor att varje grupp får ett område om ca 100 kvm. (Lite beroende på omgivning och hur skräpigt det är.) Varje grupp behöver ett pappersprotokoll, samt något att märka ut sitt mätområde med.

Instruktioner till hur ni går tillväga hittar ni här

AGERA

MOMENT 3

Det tredje tävlingsmomentet i STOPPA SKRÄPET handlar om att vara så kreativ som möjligt!

Klassen ska på ett kreativt sätt besvara nedanstående frågeställning:

”Hur kan din klass motverka nedskräpning?”

Visa filmen:

  1. Hur kan du göra skillnad?

Diskutera i klassen hur de ska kunna sprida budskapet: Skräp på land blir skräp i hav eller Hur kan din klass motverka nedskräpning?

Spela in ert förslag som en film som ni publicerar på Instagram

Har ni inte något klasskonto på instagram så är det inte så svårt att skapa ett. Tänk på att det behöver vara ett öppet konto. Kom också ihåg att alla barn som syns på filmen måste ha godkännande från sina vårdnadshavare att de får vara med.

Har ni inte möjlighet att skapa ett konto kan ni skicka in ert bidrag via mail: Skraplabbet@hsr.se, så kommer vi att publicera bidraget på Skräplabbets instagram åt er.