Mikroplast

Mikroplast är ett samlingsnamn för plastpartiklar som är mindre än 5 millimeter. De flesta mikroplasterna är dock under 1 millimeter. Mikroplast i havsmiljön kan exempelvis vara fragment av större skräpbitar eller utgöras av mikroplastpellets som i plastindustrin används som en råvara. Andra ursprung kan vara hygienprodukter.

Mikroplast kan spridas ut till havet, sjöar och vattendrag genom avloppsvatten, dagvatten, snötippning och via atmosfären.

 

Tillbaka till Kunskapsbank